Partsdelgivning (Kronofogden delgivning)

Kronofogden misslyckas delge partsdelgivning

 

Är någon skyldig dig, ditt företag eller det inkassoföretag du/ni anlitat pengar?

Ni har vänt er till kronofogden. Fordran måste delges, en partsdelgivning. Kronofogden misslyckades med delgivningen.

 

Ni har kanske vänt er till ett inkassobolag som i sin tur vänt sig till kronofogden. Kronofogden misslyckas med delgivning.

 

Ni erbjuds då att delge själva. 

 

Kronofogden misslyckas delge partsdelgivning i onödan

När kronofogden misslyckades delge partsdelgivning, erbjuds sökande (fordringsägaren) att delge partsdelgivningen, t.ex med ett auktoriserat delgivningsföretag. En godkänd delgivningsman vid ett auktoriserat delgivningsföretag har samma möjligheter och rättigheter att utföra stämningsmannadelgivning enligt delgivningslagen 2010:1932 som delgivningsman vid kronofogden.

 

Begär att själv få utföra delgivning med ett auktoriserat delgivningsföretag

Du vet väl att du kan begära att får delge partsdelgivning själv?

Anlita en duktig godkänd delgivningsman vid ett auktoriserat delgivningsföretag. Då sparar du tid.  Du behöver inte vänta på kronofogden.

 

Delge uppsägning snabbt

Fastighetsägare vänder sig ofta till kronofogden för att avhysa hyresgäst som inte betalar hyra. Mycket tid och pengar kan sparas genom att begära att själv utföra delgivningen. Ett privat delgivningsföretag är ofta snabbare och mer engagerad i just ert ärende, jämfört med en myndighet.

 

Kostnaden att anlita auktoriserat delgivningsföretag tjänas in genom att det privata delgivningsföretaget utför delgivningsuppdrag med mer engagemang och bättre resultat.

 

Delcon delgivning mer effektivt än kronofogden

Efter att ha läst många hindersredovisningar från kronofogdens delgivningsmän kan det konstateras att de försöker delge företrädesvis i delgivningsmottagarens bostad vardagar mellan klockan 9-15.

 

Delcon KB utför delgivningsuppdrag på andra dagar och tider än delgivningsmän vid kronofogden. Därför når vi resultat där det är möjligt att nå resultat. Vi utför delgivning av uppsägning, betalningsanmaning, betalningsföreläggande, partsdelgivning samt alla andra delgivningsuppdrag diskret, snabbt och effektivt.

 

Delcon KB söker på alla adresser och uppslag som framkommer. Vi söker hos föräldrar och barn, arbetsplats mfl. Exakt hur vi jobbar och går tillväga för att lyckas med delgivning får bli något av en yrkeshemlighet. Vi lämnar inget åt slumpen och jobbar hårt för att nå resultat med varje delgivningsuppdrag.

 

Polisen utför delgivning men det är inte prioriterat

Polisen har en delgivningsenhet som utför delgivningar. Vanligen utförs delgivningsuppdragen av civilanställda delgivningsmän samt  av polispatrull. Givet att polisen är underbemannad i förhållande till behov, kan polisen inte satsa helhjärtat på ett delgivningsuppdrag. Polisen har viktigare uppgifter i samhället.

 

Det auktoriserade delgivningsföretaget Delcon KB har ingen viktigare uppgift än att utföra delgivningsuppdrag. Er delgivning blir vår högsta prioritet.

 

Stora rikstäckande delgivningsföretag ger för låg ersättning till delgivningsmän

Om ett stort rikstäckande delgivningsföretag anlitas, är fördelen att dom täcker hela landet. Nackdelen är att deras delgivningsmän delger som extraarbete. Tiden räcker inte för många besök och efterforskningar. 

 

Delcon KB arbetar uteslutande med delgivning på heltid och kan därför vara mycket flexibla med tider för besök. Delcon KB prioriterar ert delgivningsuppdrag och kan verkställa besök utan hänsyn till annat arbete.

 

Delgivning södra Sverige

Delcon KB är auktoriserat företag med rätt att delge i hela Sverige. Delcon KB utgår ifrån Malmö. Av praktiska och ekonomiska skäl utförs delgivning i Skåne i första hand – men vi delger i hela Sverige. 

 

Erfaren delgivningsman

Delcon KB har varit verksamma med delgivningar sedan 2006. Finns förutsättningar att delge, då lyckas vi.

 

 

 

 

 

Postadress: Box 1041, SE-212 10 Malmö


Telefon: 070-673 35 85

delgivning (snabel a) delgivning.net