Om oss

Delgivning utförs snabbt, engagerat, diskret och resultatinriktat


Vi försöker påbörja inkomna delgivningsuppdrag direkt, allra senast inom några få dagar. Därefter söker vi olika dagar och olika tider på dygnet. Allt för att vara ett överraskningsmoment för den delgivningsmottagare som undanhåller sig delgivning.


Ingen delgivning är exakt den andra lik. Exakt hur vi arbetar med en delgivning får förbli vår yrkeshemlighet. Vi inhämtar information från olika källor som hjälper oss att finna delgivningsmottagaren eller i förekommande fall delgivningsbar person så snabbt som möjligt. 


Delgivningen utförs i enlighet med delgivningslagen 2010:1932 eller i enlighet med annan tillämplig lag av godkänd delgivningsman vid auktoriserat delgivningsföretag. Länsstyrelsen godkänner respektive auktoriserar samt utövar tillsyn med stöd av lag 2010:1933 om auktorisation av delgivningsföretag.


Vi tillämpar fasta priser, överenskomna i förväg om inte annat har överenskommits. Milersättning kan tillkomma, överenskommet i förväg. Inga oväntade tillägg.


Vid mycket brådskande delgivningar resonerar vi om uppdragets genomförande samt kostnad. Försök startas samma eller nästföljande dag.


Vi delger alla förekommande delgivningsuppdrag, exempelvis


  • Partsdelgivningar från Kronofogden
  • Betalningsuppmaning enligt Konkurslagen
  • Uppsägningar- och avhysningar
  • Preskriptionsärenden och krav
  • Testamenten
  • Kommunala delgivningar och förelägganden
  • samt alla andra förekommande delgivningsuppdrag


Kontakta oss för mer info eller för att anlita oss.


Om företaget


Delcon KB är av Länsstyrelsen auktoriserat delgivningsföretag. Företagets personal är godkänd av Länsstyrelsen. Detta innebär fler befogenheter och kortare delgivningstider. Vi har samma förutsättningar att delge som stämningsmän vid domstolar samt polisen.


Delgivningen utförs av godkänd delgivningsman vid auktoriserat delgivningsföretag. Länsstyrelsen godkänner respektive auktoriserar samt utövar tillsyn med stöd av Lag 2010:1933 om auktorisation av delgivningsföretag.


En auktorisation och godkännande betyder i förlängningen fler möjligheter att delge samt större befogenheter.


Vi har mångårig erfarenhet av allehanda delgivningsuppdrag vilka utförs snabbt och effektivt.

Postadress: Box 1041, SE-212 10 Malmö


Telefon: 070-673 35 85

delgivning@delgivning.net