Hem

AUKTORISERAT DELGIVNINGSFÖRETAG UTFÖR DELGIVNINGSUPPDRAG SNABBT OCH EFFEKTIVT

Delgivning

 

Delgivning utförs av godkänd delgivningsman vid auktoriserat delgivningsföretag i enlighet med delgivningslagen samt i förekommande fall annan lag som reglerar delgivning.

 

Delgivningsbolaget Delcon KB är den flexibla delgivningsfirman med den personliga delgivningsservicen och kunden i fokus. Kunden har direktkontakt med verkställande delgivningsman.

 

Delgivningsbolaget Delcon KB är ett auktoriserat delgivningsföretag enlig lag (2010:1933) om auktorisation av delgivningsföretag. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Delgivningsmannen utgår ifrån Malmö, Skåne, Sverige. Vi är auktoriserade att utföra auktoriserad delgivning och stämningsmannadelgivning i hela Sverige.


Vi utför alla delgivningsuppdrag, t.ex delgivning av:


  • Uppsägningar
  • Avhysningar
  • Betalningsanmaningar enl. konkurslagen
  • Betalningsuppmaningar/betalningsanmaningar
  • Krav
  • Partsdelgivningar
  • Preskriptionsärenden
  • Testamenten
  • mfl.


Delgivning uppsägning

 

Vi kan vid behov påbörja eftersök av delgivningsbar person för att delge en delgivning av uppsägning av hyresavtal inom något dygn. Vid delgivning av uppsägning av arrende eller uppsägning av lokalhyresavtal är delgivningstiden ofta begränsad.

 

Vi har kunnandet, engagemanget och erfarenheten att ta hand om och verkställa delgivning av uppsägning enligt jordabalken (JB) snabbt och effektivt.

 

Vi har möjligheten att verkställa delgivning även om den eftersökte delgivningsmottagaren undanhåller sig delgivning oavsett om denne är en fysisk eller juridisk person.