Hem

AUKTORISERAT DELGIVNINGSFÖRETAG UTFÖR DELGIVNINGSUPPDRAG I FRÄMST SKÅNE & SÖDRA SVERIGE

Utför alla typer av delgivningsuppdrag snabbt, diskret och effektivt. Delgivningen delges av godkänd delgivningsman vid auktoriserat delgivningsföretag. Anlitar ni oss får ni direktkontakt med verkställande delgivningsman.


Vårat verksamhetsområde är främst i Skåne och södra Sverige men vi delger i hela Sverige.


Delcon KB är av Länsstyrelsen i Skåne auktoriserat delgivningsföretag och företagets personal är godkänd av Länsstyrelsen.


Vi utför alla delgivningsuppdrag, t.ex delgivning av:


  • Uppsägningar
  • Avhysningar
  • Betalningsanmaningar enl. konkurslagen
  • Betalningsuppmaningar/betalningsanmaningar
  • Krav
  • Partsdelgivningar
  • Preskriptionsärenden
  • Testamenten
  • mfl.